Příprava investiční příležitosti

Investice do developerských projektů je komplexní proces, který vyžaduje důkladné plánování a spolupráci s mnoha stranami. V následujícím článku se zaměříme na kroky, jak připravujeme investiční příležitost pro potenciální investory.

Při jednání s obcemi se zaměřujeme na zjišťování dostupných pozemků vhodných k výstavbě. Při zvažování nového developerského projektu je důležité zjistit, zda má obec volné pozemky vhodné pro výstavbu. Přes obecní úřady se dozvíme podmínky pro výstavbu a potřebné informace o infrastruktuře. Komunikujeme s místními zastupiteli, úředníky a dalšími zainteresovanými stranami. Naše cíle zahrnují analýzu potenciálních přínosů pro obec, možnost dotací a možných podmínek nákupu pozemků ze strany developerů.

V případě, že obec nemá volné pozemky, obracíme se na soukromé majitele s nabídkou odkoupení pozemku nebo spolupráci na jeho výstavbě. Při jednání se soukromými majiteli je klíčová důvěra a transparentnost. Provádíme hodnocení tržní hodnoty pozemku, diskutujeme o ceně a snažíme se najít win-win situaci pro obě strany.

Pozemek musí být připraven k výstavbě v souladu s územním plánem obce. Studujeme platné regulace, aby byl projekt proveditelný a v souladu s pravidly. Při přípravě stavebního využití se zaměřujeme na optimalizaci návrhu projektu tak, aby splňoval všechny požadavky územního plánu a zároveň byl co nejatraktivnější pro budoucí investory a následně pro rezidenty.

Před zahájením výstavby jsme nápomocní developerovi se získáním územního rozhodnutí a stavebního povolení. Jsme připraveni zajistit všechny potřebné dokumenty, a to od geodetických měření až po stavební studie a projednávat je s dotčenými úřady. V úzké spolupráci s úředníky se snažíme urychlit proces získání všech povolení a minimalizovat potenciální komplikace.

Jakmile je pozemek připraven a příslušná povolení získána, hledáme investora, který je připraven financovat výstavbu. Prezentujeme mu projekt a potřebné informace pro jeho rozhodnutí. Pro úspěšný prodej projektu je důležité představit ho v nejlepším světle. Připravujeme prezentace, finanční modely a poskytujeme podrobné informace o potenciálním výnosu a návratnosti.

Po nalezení vhodného investora předáváme celý projekt do jeho rukou. Zajišťujeme všechny právní a formální kroky spojené s převodem projektu na investora. Jednáme o ceně, podmínkách prodeje a smluvních závazcích. Naším cílem je zajistit, aby obě strany byly s dohodou spokojeny a celý proces byl co nejefektivnější.

Následně po prodeji projektu poskytujeme investoru naši odbornost a zkušenosti. Pomáháme s přípravou a koordinací výstavby, abychom zajistili hladký průběh. Může jít o výběr dodavatelů, řízení projektu nebo sledování kvality výstavby.

Jakmile je projekt dokončen, naše spolupráce nekončí. Pomáháme s marketingovou strategií a prodejem jednotlivých bytů, případně domů koncovým zákazníkům. To zahrnuje reklamu, otevřené dny, prodejní kanceláře a další aktivity.

Poskytujeme koncovým kupujícím pomoc při výběru základního standardu jednotek nebo nadstandardních řešení. Pomáháme s výběrem materiálů, barev a vybavení, ať už se jedná o základní standardy nebo klientské změny, a to prostřednictvím naší klientského centra. Zákazníkům nabízíme personalizaci jejich nových domovů.

Příprava investičních příležitostí v oblasti developerských projektů je náročný proces, který vyžaduje zkušenosti, znalost trhu a schopnost spolupracovat s mnoha různými subjekty. Poskytujeme komplexní služby na každém kroku developerského projektu. Od nákupu pozemku, přes plánování a výstavbu, až po prodej hotových jednotek. Naším hlavním cílem je připravit projekt, který přináší výhody pro všechny zainteresované strany.