Minifond RE Private Investments

Výnosový privátní nemovitostní fond společnosti Real Estate Privat Investments s.r.o. je alternativním fondem zřízeným dle §15 ZISIF. Prostřednictvím našeho fondu se můžete podílet na zhodnocování pozemků pro výstavbu rezidenčních projektů a investovat do rozvoje atraktivních území v blízkosti velkých měst. S námi investujete s nízkým rizikem a garantovaným výnosem 10 %.

STABILITA - Vývoj trhu v několika posledních letech ukázal zcela jasným způsobem, že investice do pozemkových celků a následného rozvoje vybraných lokalit je jedna z nejrozumnějších investic, pro kterou se investor může rozhodnout. Stabilita této oblasti investičního trhu je dána regulovanou nabídkou pozemků ke stavebnímu využití.

ZKUŠENOST - Odborné znalosti a praktické zkušenosti, kterými v oblasti Real Estate disponujeme, nám umožňují zpracovat Investiční příležitost komplexním způsobem a následně zrealizovat výstavbu, případně nalézt vhodného Investora na její realizaci.

JISTOTA - Forma využití Investic do land-developmentu zajišťuje uchování hodnoty Investice a dává Investorovi jistotu při rozhodování o správě jeho finančních prostředků. Tento druh investice je stabilně zajištěn uchovávající se hodnotou pozemků, a to v době turbulentních změn.

Stanovená STRATEGIE zhodnocení investovaných prostředků je dána způsobem zpracování a přípravy konkrétního projektu. U vybraných projektů se řeší vše až do realizace výstavby inženýrských sítí, případně samotných jednotek, u jiných projektů se řeší příprava celého území na výstavbu a nalezení Investora pro tuto realizaci.